Make your own free website on Tripod.com

mete_altes-mhendislik.gif

ANASAYFA
ISITMA ÜRÜNLERI
KLIMALAR
ILETISIM KURUN
HAKKIMIZDA
TAAHHÜT HIZMETLERIMIZ
DOGALGAZA GEÇIS ISLEMLERI VE ABONELIK

DOĞALGAZA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

1- Firmamıza yapılan tesisat talebine karşılık keşif yapılması. Bu işlem 24 saat içinde olacaktır.
2- Yapılan keşif neticesinde işin durumuna göre HEMEN veya 48 saat içerisinde teklif sunulur.
3- Sizinle rakam ve ödeme konusunda mutabakata varıldığında firmamızla sözleşme imzalanır. Taahhüt mühendisimiz sizden peşinatı ve senetleri alır. Size daha sonra doldurmanız için Müşteri Memnuniyet anketi bırakılır.
4- Yapılan sözleşmede de belirtildiği gibi ekiplerin yoğunluk durumuna göre tesisat başlangıç ve bitiş günü kararlaştırılır.
5- Belirlenen tarihte işinize başlanır ve bitirilir.
6- Tesisat bitimini müteakip projeniz İGDAŞ'a onay için verilir. (Bu aşamanın gerçekleşmesi için sizin abone olmanız gerekir.
7- Proje onayından sonra firmamız sizi arayarak sözleşme yapmanız için uyarır.
8- Sözleşme yaptıktan sonra siz firmamıza haber vererek randevu alınmasını istersiniz. Siz sözleşme yapmadan firmamız İGDAŞ'tan gaz açma randevusunu alamaz.
9- Sözleşme yapıldığının haberini alan proje mühendisimiz tesisatın genel kontrolünü yaparak varsa tarafınızdan yapılması gerekenler bunlarla ilgili sizinle görüşülerek bu konuda sizden bir süre alır. Bu süreye istinaden İGDAŞ'dan randevu talebinde bulunarak gaz açma gününü belirler.
10- Randevu gününde İGDAŞ ile beraber tesisatınızın son kontrolü yapılarak gazınız verilir. Bu işlem sonucunda size "DOĞALGAZ UYGUNLUK BELGESİ" adı altında bir belge verilir. Bu belge doğalgazın resmi açılış belgesidir ve mutlaka tarafınızdan istenildiğinde göstermek üzere saklanmalıdır.
11- Gaz açma işlemini takiben gene eksik yoksa servise haber verilir. Cihaz yetkili servisi cihazınızı haber verilen günden itibaren 24 saat içerisinde ücretsiz çalıştıracaktır. Ayrıca ocağınız için çağıracağınız servis ücret alacaktır.
12- Böylece doğalgaz kullanmaya başlamış oldunuz.

NOT : Bu anlatılan prosedür içinde sizin yapmanız gerekenler aşağıda ana maddeler halinde sıralanmıştır.
Lütfen okuyunuz.
Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş firmamızın bu memnuniyeti sağlayabilmesi için bu formu mutlaka okuyunuz. Çünkü Doğalgaz'a geçiş sizinle firmamızın karşılıklı koordinasyon içerisinde çalışması neticesinde daha hızlı ve memnun edici olacaktır. Bu form sayesinde siz müşterilerimiz hem bizleri kontrol edecekler hem de kendi tesisat durumlarının hangi aşamada olduğunu görebileceklerdir
 
FİRMAMIZIN SİZE KARŞI SORUMLULUKLARI
 
1- Sözleşmede belirtilen marka ve modelde cihaz, radyatör ve kısaca tesisat malzemelerinin temin ve montajı.
2- Söylenen zamanda işe başlanması ve bitirilmesi . Tesisat yapılırken kırılan ve delinen yerler beyaz çimento ve alçı ile kapatılacaktır.
3- Tesisat bitiminden sonra projenin çizilmesi ve onaylatılması.
4- Tesisatınıza randevu alınıp gazın açılması.
5- Sistemin çalışır vaziyette size teslim edilmesi.
 
TARAFINIZA AİT SORUMLULUKLAR
 
1- İGDAŞ'a abone bedelini yatırmak
2- İGDAŞ ile doğalgaz kullanım sözleşmesi yapmak(Proje onayından sonra)Bu işlem için gereken güvence bedelini yatırmak
3- Cihaz balkona konulacak ise balkonu kapatmak veya sadece kombiyi dolap içerisine almak (İGDAŞ'dan gaz açma randevusunu almadan önce)
4- Cihaz için elektrik tesisatı yaptırmak (Ustamız çalışırken)
5- Mutfak havalandırması ve kombi baca çıkışı için cam kestirme işlemlerini organize etmek (Ustamız çalışırken)
6- Gaz açıldıktan sonra ocak dönüşüm işlemi için servis çağırmak ve bu işlemin maliyetini karşılamak
7- Yapılan doğalgaz ve kalorifer tesisatından dolayı oluşacak sıva, boya badana işleri ve tesisatın yağlı boya ile boyanması.

ADIM ADIM ABONELİK

 • Sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyor mu?

 • Sokağınızdan doğalgaz hattı geçip geçmediğini, size en yakın İGDAŞ hizmet binasındaki Beyaz Masa'lardan veya Aboneler Servis'lerinden öğrenebilirsiniz. Sokağınızdan doğalgaz geçiyor ve bölgenizdeki regülatör kapasitesi yeterli ise abone olabilirsiniz.

 • Abone olmak için gereken evraklar nelerdir?

 • Konut Aboneliği
  Müstakil binalar için:
  - Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
  - Tapunuzun fotokopisi
  - Elektrik, su, ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birinin fotokopisi. Apartmanda oturuyorsanız,
  - Binanızda doğalgaza geçmek için % 51 lik apartman yönetimi kararı bulunması
  - Apartman yönetim kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda, noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise, kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
  - Tercih ettiğiniz ısınma şekli; ("merkezi" ya da "bireysel") apartman kararınızda belirtilmiş olmalıdır.
  Ayrıca
  - Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.
  - Apartman yönetiminin vekaletname verdiği üçüncü bir şahıs ile de abonelik işlemleri yapılabilmektedir. Ticari Abonelik Ticari abonelik için yukarıdaki belgelere ilave olarak;
  - vergi levhanız
  - ticari sicil numaranız
  - şirket statüsünde değilseniz sadece vergi levhanız
  yanınızda olmalıdır. başdön

 • Abonelik Başvurusu Nerelere Yapılabilir?

 • Gerekli şart ve evrakları sağladıktan sonra bağlı bulunduğunuz bölgedeki İGDAŞ Bölge Müdürlükleri veya şubelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Abonelik Bedeli nedir? Ödeme nasıl, nereye yapılır?

 • - Yatırmış olduğunuz abonelik bedeli ; meskenlerinizdeki; ilk 200 m2 ve ilave her 100 m2'lik ve ticarethanelerinizdeki ; her 3.5 m3/saat için abone olurken ödemiş olduğunuz bedeldir. (Abonelik bedeli 320.000.000 TL dir)
  - Ticarethanelerde her 3.5 m3/saat için bir abonelik bedeli alınmaktadır.
  - Abonelik bedeli İGDAŞ veznelerine yatırılmaktadır.

 • Abonelik işlemi ne zaman tamamlanmaktadır?

 • Abonelik Talep Bildirim Formu doldurulup onaylanarak aboneye verildikten sonra abonelik işlemi tamamlanmış olacaktır. başn

 • Doğalgaz tesisatının proje onayı nasıl yapılmaktadır?
 • Abonelik işleminden sonra iç tesisat döşeme işlemleri için İGDAŞ'ın yetki verdiği bir tesisatçı firmaya başvurunuz. Yetkili firma kullanımıza uygun olarak çizdiği Tesisat Projesini İGDAŞ Proje Onay Servislerinde onaylattıracaktır.

 • İç Tesisat döşenmesi

 • Projeniz onaylandıktan sonra yetkili firma tesisatınızı döşeyecektir.

 • Gaz Kullanım Sözleşmesi için hangi belgeler gerekir?

 • Gaz Kullanım Sözleşmesi için gereken evraklar:
  1. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi,
  2. İkametgah belgesi,
  3. Evsahibi iseniz tapu, kiracı iseniz kira kontratı fotokopisi, Ticari kuruluşlar için yukarıdaki belgelere ek olarak,
  4.Vergi levhası,
  5.Şirket Kuruluş belgesi(Ticari Sicil Gazetesi),
  6.İmza sirküleri,
  7.(Varsa) Kaşe getirmelisiniz.

  NOT:


  - Sözleşme işlemleri ancak, gazı kullanacak şahsın adına ve bizzat kendisi tarafından yapılabilir.
  - Merkezi sistemlerde işlemler; apartman yönetimi adına, yönetici tarafından yapılacağı için kaşe ve kimlik fotokopisi istenir.
  - Sözleşme işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda vekaletname istenir

 • Gaz Açma işlemi ne zaman yapılır?

 • Sözleşmeyi müteakip yetkili firma sizin adınıza gaz açma randevusu alır. İgdaş teknik elemanları, tesisatınızın projeye uygun olarak hazırlandığının ve tesisatınızda kaçak olup olmadığının kontrolünü yapacak, tesisatınız kullanıma hazırsa, tesisatınıza doğalgaz verilecektir.

   

  Enter supporting content here

  Altes Mühendislik Taah. Paz. San ve Tic Ltd Şti.
  Adres: Özdemir İş Hanı No:4/1 Mecdiyeköy -İST.
    Tel: (0212) 212 24 14
  Fax: (0212) 212 22 72